Jurnal e-Utama
Sidang Editor dan Penasihat Jilid 2 (2009)

Ketua Editor
Razif Bahari

Sidang Editor
Sa'eda Buang
Sanat Md Nasir
Kartini Anwar
Kamsiah Abdullah

Lembaga Penasihat
Hadijah Rahmat, Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang,Singapura
Vladimir Braginsky, SOAS, University of London, United Kingdom
Md Salleh Yaapar, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Teo Kok Seong, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124