Jurnal e-Utama
Sidang Editor dan Penasihat
Jilid 3 (2011), Edisi Khas


Sidang Editor
Mukhlis Abu Bakar
Sa'eda Buang
Kartini Anwar
Kamsiah Abdullah


Lembaga Penasihat
Ambigapathy Pandian, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Azyumardi Azra, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Indonesia
Hadijah Rahmat, NIE, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura
Md Salleh Yaapar, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Teo Kok Seong, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Vladimir Braginsky, SOAS, University of London, United Kingdom

Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124