Jurnal e-Utama
Sidang Editor dan Penasihat
Jilid 4 (2013), Edisi Khas


Sidang Editor
Paitoon M.Chaiyanara
Roksana Bibi Bte Abdullah
Mohd Aidil Subhan Bin Mohd Sulor


Lembaga Penasihat
Abdul Rahman Napiah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Abdullah Hassan, Universiti Malaya, Malaysia
Hadijah Rahmat, NIE, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura
Kamsiah Abdullah, Universiti Brunei Darussalam, Brunei
Silvana Sinar, Universiti Sumatera Utara, Indonesia
Teo Kok Seong, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Torla Hassan, Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia

Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124