Jurnal e-Utama
Sidang Editor dan Penasihat

Keluaran terkini:
Jilid 4 (2013): Edisi Khas


Keluaran yang lalu:
Jilid 3 (2011): Edisi Khas
Jilid 2 (2009)
Jilid 1 (2008)

Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124