Jurnal e-Utama
Kandungan

Jilid 3 (2011) Edisi Khas: Pengkajian Bahasa, Sastera dan Budaya dan Pelestarian Pengajian Melayu

Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124