Jurnal e-Utama
Panduan bagi Penyumbang

E-Utama  mengundang para penyumbang untuk menghantarkan makalah mereka untuk dipertimbangkan bagi penerbitan. Mereka yang ingin makalah mereka dipertimbangkan harus menghantarkannya kepada sidang editor

Sila emelkan makalah anda sebagai lampiran kepada paitoon.c@nie.edu.sg. Sertakan maklumat berikut dalam emel anda: Nama penuh, alamat untuk dihubungi, nombor telefon, alamat emel, tajuk makalah dan abstrak. Anda perlu mengesahkan bahawa makalah yang anda hantarkan belum diterbitkan oleh mana-mana penerbitan.  
Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124
                                    
1.2.


3.4.Manuskrip boleh ditulis dalam bahasa Inggeris, Melayu atau Indonesia. Hanya manuskrip original (iaitu yang belum diterbitkan atau diterima untuk penerbitan oleh mana-mana pihak) akan dipertimbangkan.

Manuskrip yang panjangnya lebih daripada 8000 perkataan biasanya tidak akan dipertimbangkan.

Semua makalah hendaklah disiapkan mengikut stylesheet jurnal yang telah ditetapkan. Perhatikan bahawa mulai daripada Jilid 3 (2011), E-Utama akan menggunakan gaya dan format American Psychological Association (APA).

Pastikan manuskrip anda mematuhi panduan mengenai format yang diberikan, khususnya sistem rujukan yang diterangkan dalam stylesheet jurnal. Manuskrip yang tidak disiapkan mengikuti arahan yang diberikan akan dipulangkan untuk disesuaikan sebelum penerbitan.