Jurnal e-Utama
Penerbitan Lain


Selain daripada jurnal e-Utama, anggota fakulti Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu juga telah menghasilkan buku-buku seperti yang di senaraikan di bawah. Untuk maklumat tentang pesanan, sila hubungi anggota fakulti berkenaan secara langsung melalui emel yang diberikan.

Abbas Mohd Shariff (2006) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Singapura: Alfa Media. [Emel: abbas.shariff@nie.edu.sg]

Hadijah Rahmat, ed. (2007) The Last Kampung Mosque in Singapore. Singapore: Masjid Petempatan Melayu Sembawang.[Emel: hadijah.rahmat@nie.edu.sg]

Kamsiah Abdullah (2007) Benih budiman: Suatu Analisis Sosio-Sejarah Persekolahan Melayu di Singapura. Tanjong Malim, Perak: Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. [Emel: kamsiah.abdullah@nie.edu.sg]

Mana Sikana (2006) Drama Melayu Tradisional, Moden dan Pascamoden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. [Emel: rahman.napiah@nie.edu.sg]

Paitoon Chaiyanara (2006) Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. [Emel: paitoon.c@nie.edu.sg]

Razif Bahari (2007) Pramoedya Postcolonially: (Re-)Viewing History, Gender and Identity in the Buru Tetralogy. Bali: Pustaka Larasan. [Emel: mukhlis.abubakar@nie.edu.sg]


Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124
                                    
Click here to add text.