Jurnal e-Utama
Permintaan untuk Mengulangcetak Makalah


Untuk memelihara hak cipta penulis dan melindungi hak penerbit e-Utama, segala permintaan untuk mengulangcetak bahan dari e-Utama mestilah ditujukan secara bertulis atau melalui emel kepada Ketua Editor di alamat di bawah.

Kebenaran untuk mengulangcetak makalah dari e-Utama untuk kegunaan kajian atau pengajaran tidak dikenakan bayaran apa-apa. Permintaan untuk mengulangcetak makalah bagi tujuan-tujuan tersebut hendaklah menyebut nama institusi, nama kursus, nama penyelia kursus, bilangan peserta kursus, dan juga tajuk dan penulis makalah yang dimaksudkan.

Permintaan untuk mengulangcetak makalah untuk kegunaan lain (seperti untuk diulangcetak dalam penerbitan lain) hendaklah disertai dengan maklumat tentang nama editor dan penerbit penerbitan berkenaan, serta berapa peratus dari keseluruhan bahan yang akan diterbitkan itu adalah dari makalah e-Utama yang diulangcetak.


Jurnal e-Utama
Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu
1 Nanyang Walk
Faks (65) 6896 9033                                      

Institusi Pendidikan Nasional
Singapura 637616
Emel paitoon.c@nie.edu.sg             

Universiti Teknologi Nanyang
Telefon (65) 6790 3505
ISSN 2010-0124